زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ ميترااسدنيا ـ کنفرانس بين المللي توريسم و نقش کليدي آن در رشد اقتصاد جهاني و توسعه در همايش جهاني آندورا ششم و هفتم ماه مارس 2011 برگزار مي شود.
به رغم اين که نقش صنعت توريسم و بخش هاي وابسته به آن در توسعه اقتصادي کاملا اثبات شده است، با اين حال هنوز توجه و به کارگيري کامل از توان بالقوه اقتصادي اين صنعت چنانکه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. اين درحالي است که اين صنعت به ويژه در کشورها و اقتصادهاي نوظهور روند روبه رشد سريعي دارد و صنعت گردشگري ، يک سوم از کل خدمات و کالاهاي صادراتي و بيش از 7 درصد از کل بازار کار را در سرتاسر جهان تامين مي کند.
به گزارش سازمان توريسم جهاني اين کنفرانس با هماهنگي اين سازمان با مقامات کشور آندورا با تمرکز بر مسائل کليدي مطرح در بازار رقابت و نيز مسئوليت پذيري دراين صنعت و وضعيت کلي آن درشرايطي که جهان يکي از دشوارترين دوره هاي خود رادر تاريخ معاصر پشت سر مي گذارد و با توجه به اهميت توريسم به عنوان يک محرک رشد وتوسعه اقتصادي برگزار مي کند.
ديگر موضوعات برجسته که دريان کنگره مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد، شامل توسعه رقابتي مدل هاي تجاري ، ارائه دستورالعمل هاي مناسب در زمينه چگونگي ايفاي نقش توريسم در توسعه پايدارو مسئوليت پذير و نيز سهم آن در چالش هاي آينده و فرصت هاي پيش رو در اين بخش است.

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد