زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

پیرانا (piranha) که گاهی به‌صورت پیرانیا هم نوشته می‌شود یک گروه از ماهیان آب شیرین است که در رودهای آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. پیرانا یکی از گروه‌های ماهیان گوشت‌خوار است و دندان‌های بسیار تیزی دارد. در صورتی که به وی غذا داده نشود، هم‌نوع‌خواری نیز در بین آنها مشاهده شده‌است.

پیرانا یکی از ماهیان خانواده کاراسیده ها ( کاراسین ها ) است که خود شامل انواع مختلفی از ماهیان پیرانا می باشد (بیش از30 گونه). بعضی از انواع پیراناها مهاجم و خطرناک هستند ( اما آن گونه هایی که مهاجم و وحشی هستند واقعاً قاتل هستند به گونه ای که دسته 20 تایی از آنها قادر است یک گاو را ظرف 15 دقیقه بخورد وچیزی جز استخوان باقی نگذارد).

پیرانا سیاه

انواع پیراناها :

1- پیرانا شکم قرمز (سینه سرخ) - Red Breasted Piranha - Red Bellied Piranha - Red Piranha - Natterer's Piranha
2- پیرانا سیاه black Piranha
3- پیرانا سفید white Piranha
4- پیرانا ناتری
5- پیرانای خالدار

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد