زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

همه ساله در اسفند ماه بنا بر رسمي کهن زنان شهر کوهپايه‌اي مجن استان سمنان با تهيۀ خاک سرخ و سفيد از ارتفاعات البرز شرقي (پيرامون شهر) اقدام به تجديد نماي خانه هاي گِلي خود کرده و بدين شکل به استقبال بهار مي روند.
«گل هاکني» رسمي در استقبال از سال نو و بهار طبيعت است که با انجام آن خانه هاي کاهگلي اهالي رنگ و نمايي تازه مي گيرد.
ديوارهاي بيروني نيز برخي دو رنگ (بالاسفيد-پايين قرمز) و برخي نيز کاملاً با گل قرمز رنگ جلوه مي گيرد.
انجام اين کار مستلزم تهيه گل گِلو (سفيد) و گِل سرخو (سُرخ) از ارتفاعات پيرامون شهر مي باشد.
آيين گِل هاکُنی
مجني ها در اصطلاح محلي گِل ماليدن به ديوار خانه را «گِل هاکُني» مي گويند.
همياري زنان در انجام اين کار از آداب نيک و معمول شهر مجن بوده و به دليل اهميت اين آيين سنتي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، گل هاکني در تاريخ 5 بهمن ماه 1391 در فهرست ميراث معنوي کشور به ثبت رسيد.

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد