زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

این جشنواره که بسیار خطرناک هم هست بر روی یک تپه که دارای شیب زیاد هست برگزار میشود و به صورتی که یک قالب پنیر از بالای تپه به پائین پرتاب میشود و مردم به دنبال از از تپه سرازیر میشوند و صداهای مضحک در می آورند . درحقیقت ،پلیس کوشیده است که این رویداد را،ممنوع بکند اما شرکت کننده ها به سختی مخالفت کرده اند .برنده این مسابقه کسی است که بتواند قالب پنیر را بگیرد.

 

 

 

طراحی عکس نوشته رایگان ویژه مراسم شاد

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد