زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

برای دیدن عکس های حمام علی قلی آقا در اصفهان (اینجا) را کلیک کنید.

حمام علی قلی آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین در مجموعه ای كه خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. این حمام مانند دیگر بناهای تاریخی ایران دارای معماری با ارزش و در نوع خود قابل توجه است. از نکات بسیار با اهمیت آن قرار گیری این حمام در دل یک بافت محله با عناصر متفاوت است . فضاهای این حمام عبارتند از فضاهای اصلی شامل : بینه - میاندر - گرمخانه و  چال حوض و فضاهای خدماتی شامل : ورودی هشتی - نوره کش خانه - خزینه و ...

فضاهای تاسیساتی مانند : انبار سوخت - گاو رو (محل کشیدن آب از چاه ) و کانالهای گربه رو (محلهایی به صورت کانال در زیر فضاهای حمام قرار گرفته که ضمن رد شدن تنبوشه ها (لوله های سفالی انتقال آب) حرارن را نیز به کف حمام منتقل می کردند ) می شود.

 حمام علی قلی آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین در مجموعه ای كه خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است.

آب این حمام از جایی تآمین می شده که از نهر مادی منشعب از آب زاینده رود بوده است . حمام علی قلی آقا  دارای تزئینات و نقاشی های از سه دوره تاریخی صفوی با تلفیقی از کاشیکاری و آهکبری - نقاشی و کاشیکاری قاجار - و نقاشی کوچه بازاری دوره پهلوی است . که این مجموعه تزئینات از جاذبه های بسیار در خور توجه این حمام تاریخی است .

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد