زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

در ورشو ، پايتخت لهستان آپارتماني وجود دارد که مساحت کل آن تنها 46 متر مربع است. اين آپارتمان در بين دو ساختمان بلند با عرضي حدود 1.2متر و پهناي 36 حدود 0.9 متر ساخته شد. اين آپارتمان توسط ياکوب چتسنل، معمار لهستان با هزينه هفتاد هزار يورو است طراحي شد. اتگار کرت، نويسنده وفيلم ساز اسراييلي در آن سکونت دارد. 
اگر چه اين آپارتمان بسيار کوچک است، اما تجيهيزات مدرني دارد. در اتاق خواب يک تختخواب با نرده اي بين دو ديوار وجود دارد.
باريک ترين آپارتمان جهان
دستشويي آن هم مجهز به کاسه توالت و سردوش بوده و در آشپزخانه هم يخچال کوچکي وجود دارد که مي توان دو آب ميوه در آن گذاشت. کرت از اين آپارتمان بسيار راضي بوده و مي گويد "نور اتاق کافي و آپارتمان خيلي راحت است.

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد