زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

نوادا آمریکا، شاهد صحنه زیبایی از پرواز آب های گرم یک چشمه می باشد.

پرواز چشمه آب گرم1

این چشمه با همه زیبایی هایش طبیعی نمی باشد.

پرواز چشمه آب گرم2

در سال 1964 طی یک آزمون زمین گرمایی بصورت تصادفی بوجود آمده است؛ اما جلبک های طبیعی صحنه زیبایی به مکان می دهند و رنگ سبز روشن و قرمز را برای ما خیره کننده نمایان می کنند.

پرواز چشمه آب گرم3

گردشگرانی که قصد سفر به این آبگرم شگفت انگیز را دارند، معمولا ساعات ظهر را برای این کار انتخاب می کنند. چون در این صورت آب و آفتاب تصویری خلق می کند که نمونه اش را هیچ جای دیگر نمی توان دید.

پرواز آب گرم4

آب تا ارتفاع ۲ متری پاشیده می شود و قطرات ریز آن به همه جا می پاشد. خورشید هم با تابیدن به این آب معدنی نمایی هزار رنگ به آبگرم می دهد.

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد