زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

ارمک بافي يکي از فعاليتهاي دستبافي و خانگي موجود در استان يزد محسوب ميگردد. تهيه پارچه هاي دستباف ارمک در گذشته قبل از توسعه کارخانجات وماشين هاي برقي نساجي در شهرستان يزد رواج فراواني داشته است ولي اکنون به سبب افزايش منسوجات ماشيني متنوع با کيفيت بهتر و گسترش عرضه آنها با قيمت کمتر از فعاليت ارمک بافي با وسائل دستي به مقدار زيادي کاسته گرديده است.
مواد اوليه مورد مصرف ارمک بافان بيشتر شامل نخ مرسريزه نمره 32 و نخ پنبهاي نمره 2 يک لا مي باشد که نخ مرسريزه جهت تار و نخ پنبه اي جهت پود به کار مي رود ولي گاه ممکن است تار اين فرآورده از نخ ابريشمي مصنوعي باشد.
ارمک بافي
اکثر دستگاههاي دستي ارامک بافي چهاروردي است ولي هنگام بافت به صورت دستگاههاي دو وردي عمل ميکند. بدين معني که وردها به صورت دو به دو به يکديگر متصل بوده و با هم بالا و پايين مي رود. ارمک معمولا با عرض 75*90 سانتي متر بافته مي شود و اغلب بافندگان اين فرآورده را زنان تشکيل مي داده است. براي تهيه يک رويه کار از پارچه نامبرده با عرض 90 سانتي متر و طول 25 متر حدود 5/3 کيلو نخ لازم است که نصف آن تار بوده و نصف ديگرنخ پود است. و ميزان توليد يک بافنده به طور متوسط روزانه حدود 5 سانتي متر بوده است.
DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد