زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

آي ترک گون ترگ (آنقليچ ، آلتين قليچ): به معني ماه را مي خواهم، خورشيد را مي خواهم، که به احتمال قوي نمادي از طبيعت پرستي ترکمن ها قبل از اسلام و زماني که مسلمان نشده بودند مي تواند باشد.
اهداف بازي: انتخاب – نوع دوستي – همکاري و تعاون – بهبود سرعت – استقامت و عکس العمل – چابکي – دقت و هو شياري – روحيه مشورت و تيز هوشي.
اين بازي يکي از معتبرترين بازي هاي بومي و محلي ترکمن ها مي باشد. تعداد بازيکنان از 12تا22 نفر متغير است، بازيکنان به دو گروه تقسيم مي شود.
نحوه بازي: بازيکنان به دو گروه تقسيم مي شوند، سپس گروه ها بازي را با گفتن آي ترک گون ترک شروع ميکنند، بدين گونه:
 
دسته ي اول:اي ترک ,گون ترک
دسته ي دوم:هر کيمه گلجه گي گرک,بيزدن سيزه کيم گرک
دسته ي اول:اووي ينگه لي گرک, اردي تنگلي گرک,سايراب دورن دل لي گرک
دسته ي دوم:اوردا ,يقدا,الاقا
 
ترجمه :
دسته ي اول :دختري به سان ماه و خورسيد مي خواهم
دسته ي دوم:نصيب شما چه کسي خواهد شد ,از ميان ما کدام دختر را مي خواهيد
دسته ي اول:ما دختري مي خواهيم با همراهاني در پيش و با باري از طلا و پول
در پس,که زبانش چون بلبل گويا باشد
دسته ي دوم: اگر توانستي حمله من و بگير
 
بالاخره يک نفر از دسته ي اول به دسته ي مقابل حمله کرده و سعي مي کند تا دختري را از آن دسته جدا نمايد که اگر موفق شد وي را به دسته ي خود مي برد و در غير اين صورت خود وي بايد به دسته مقابل ملحق شود و اين کار به صورت متناوب بين دو دسته انجام مي گيرد و بدين ترتيب بازي تا از هم پاشي يکي از دسته ها ادامه دارد.
 
DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد