زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

مالدیو مجمع الجزایری تشکیل شده از 1190  جزیره مرجانی می باشد که خود به 26 دسته تقسیم می شوند. از این تعداد، تنها 200 جزیره توسط افراد بومی اشغال شده اند در حالی که تنها 5  جزیره آن دارای یک جمعیت بیش از سه هزار نفری می باشد. پایتخت جزیره، ماله، 26  درصد از جمعیت بومی را تشکیل می دهد. از جزایر باقی مانده، 88  جزیره به عنوان استراحتگاه توریستی توسعه یافته اند و مابقی خالی از سکنه می باشند. 

10 سونوا گیلی (Soneva Gili)

سونوا گیلی

9  ویلاهای آبی (Water Villas) 

ویلاهای آبی

8  ماله، پایتخت (The Capital Male)

ماله

7  سندبانک (Sandbank) 

سندبانک

6  ارتباطات (Connected)

ارتباطات

5  دهانه آبی (Blue Crater) 

دهانه آبی

4  جزیره بهشت (Paradise Island)

جزیره بهشت

3  رتی راه (Reethi Rah)

 رتی راه

2  کرومبا (Kurumba)

کرومبا

1 نمایی از مالدیو (Fullmoon Maldives)

نمایی از مالدیو

 

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد